Zdeslav Hrepic

Dr. Zdeslav Hrepic or dr. “Z” is a physics professor, education researcher, and certified life coach. His physics teaching experience spans more than 20 years, from middle school to graduate level. He created “The Physics Way” as a result of a passionate search for the common grounds between the laws of Nature, time-tested spiritual principles, and practical coaching strategies. Zdeslav enjoys traveling with his wife and daughter, being outdoors, playing guitar, singing, and sharing physics principles of success as a professor, speaker, and life coach.

Got the App?

Zdeslav Hrepic
CARD DECKS BY ZDESLAV HREPIC


ŽIVA FIZIKA

PRIRODNI VODIČ ZA TVOJE JUNAKOVO PUTOVANJE

• Tražite li inovativan pristup coachingu, životnom treningu, za sebe, učenike ili klijente?
• Jeste li već primijetili da su mnogi fizikalni pojmovi poput poluge, fokusa, rezonancije, energije ili kvantnog skoka, već odavno prisutni u žargonu životnog treniranja?

Životni trening je umjetnost i vještina pomaganja ljudima da postignu svoje ciljeve i prevladaju prepreke. A fizika je kraljica znanosti kada je u pitanju opisivanje, objašnjenje i predviđanje kako naš svijet funkcionira. “Živa fizika” objedinjuje ova dva fascinantna područja i pretvara zakone fizike u transformativne životne metafore. Ona je fizikalni priručnik za podršku tvom unutarnjem (i vanjskom) junaku na putu prema ispunjenom, zdravom i uspješnom življenju.

U Živoj fizici ćeš pronaći:
• jednostavna i razumljiva objašnjenja fizikalnih zakona i principa
• bogate ilustracije i fotografije za vizualno proširenje svake metafore
• inspirativne navode životnih trenera i znanstvenika o svim temama
• poticajna pitanja za preoblikovanje zastarjelih perspektiva i za poduzimanje novih akcija
• i još puno toga …

Odvaži se za putovanje!
Preobrazi svoju stvarnost koristeći snagu zakona prirode!

“Život se ne događa nasumično. Sve je fizika. Ovo je putokaz”. ~ Sue Lo
“Briljantni načini iznošenja zakona fizike iz učionice i njihove primijene u svakodnevnom životu”. ~ Lisa K.Y. Wong
“Sažeto, jasno, lijepo na oko, a analogije su fenomenalne”! ~ Anita Luis

Card Deck Genres:

Learning & coaching

Creator:

Zdeslav Hrepic

PHYSICS SECRETS for LIFE COACHING

NATURE’S GUIDE FOR YOUR HERO’S JOURNEY

• Are you looking for an innovative approach to life coaching?
• Have you already noticed a variety of Physics terms like Leverage, Focus, Momentum, Energy, or – the Quantum, commonly used in life coaching lingo?

Coaching is the art and skill of helping people achieve their goals and overcome obstacles. And physics is the queen of sciences when it comes to describing, explaining, and predicting how our world works. “Physics Secrets For Life Coaching” blends both fields and turns the laws of Physics into actionable coaching metaphors for yourself and your clients. It is your Physics guide for supporting your hero’s quest to fulfillment, health, and success.

In Physics For Coaching, you will find:

• simple explanations of Physics concepts in plain English
• beautiful illustrations and images to visually expand each metaphor
• inspirational quotes from coaches and scientists on all topics
• thought-provoking questions to reframe old perspectives and take new actions
• and much more …

Take the journey!
Transform your reality by leveraging the power of the laws of Nature!

“Brilliant ways of bringing the Laws of Physics out of the classroom and showing how to apply them in our daily lives.” ~ Lisa K.Y. Wong
“Life doesn’t just happen. It’s all physics. This is the roadmap!” ~ Sue Lo
“These metaphors can be game-changers in winning the game of life and in helping others achieve their dreams”. ~ Faruk Gűnes

Card Deck Genres:

Learning & coaching

Creator:

Zdeslav Hrepic